Vážení občania Slovenskej republiky,

naša vlasť sa po približne roku pôsobenia súčasnej vlády ocitla v najhlbšej kríze od druhej svetovej vojny. Nezvládnutie pandémie si vyberá krutú daň v podobe tisícov ľudských životov a miliardových škôd v slovenskej ekonomike.

Vládna koalícia ponúka Slovensku len nekončiaci chaos, zmätok a amaterizmus, kvôli ktorým sa vytratila akákoľvek dôvera občanov vo vládnu moc. Odchod takejto vládnej koalície je v tejto situácii nevyhnutným riešením, ak sa má zabrániť ďalším zbytočným obetiam na životoch a obrovským hospodárskym škodám.

Slovensko potrebuje kompetentnú a dôveryhodnú vládu, ktorá vyvedie krajinu z krízy. V situácii, kedy vládna koalícia odmieta vyvodiť zodpovednosť za svoje zlyhania, sú jediným riešením predčasné parlamentné voľby. Sú naplnením demokratických práv občanov Slovenskej republiky a prejavom suverenity ich moci, pretože táto moc pochádza z ľudu. Občania majú právo rozhodnúť o tom, kto má v tejto krízovej situácii ich dôveru a komu zveria mandát na riadenie Slovenskej republiky v súlade s jej demokratickým a ústavným zriadením.

Preto sa viaceré politické strany, spoločenské, profesné organizácie i zástupcovia tretieho sektora rozhodli vypočuť volanie občanov po zmene a podieľať sa na príprave petície za vypísanie referenda o predčasných parlamentných voľbách. Každý občan Slovenskej republiky dostáva touto petíciou možnosť vysloviť svoj názor a požiadať o vypísanie takéhoto referenda.

V demokratickej spoločnosti nikto nemôže uprieť ľuďom právo vysloviť svoj názor. A už vôbec nie názor na takú závažnú otázku, kto má mandát od občanov na spravovanie vecí verejných. Ak vláda Slovenskej republiky koná proti záujmu občanov, je právom i povinnosťou ľudí zbaviť takúto vládu svojho poverenia a vyžiadať si vládu novú.

Petičný výbor petície
za vypísanie referenda